Jak předat společnost mladším členům rodiny a zároveň zajistit,
aby byl rodinný majetek zachován i pro další generace a pokolení?

Předání společnosti v rámci rodiny

Komunikujte s rodinnými příslušníky, zjistěte jejich postoj a upřesněte si priority.

Na začátku celého procesu předání společnosti potomkům je třeba si odpovědět na dvě základní otázky – Proč chci firmu předat? Jaký výsledek očekávám? S odpovědí pomůže dobře stanovená rodinná strategie založena na vzájemné důvěře a loajalitě, které předchází dlouhé, upřímné a ne vždy příjemné diskuze. Vyjasnění a vyčištění rodinných vztahů pak dá základ pro sepsání všech nezbytných pravidel, stanovených cílů opírající se o jasnou vizi do dokumentu Rodinné ústavy. Rodinná ústava není ale dokument s neomezenou platností, je třeba ho pravidelně (doporučuje se jednou za 5 let) revidovat na základě aktuálních očekávání členů rodiny.

Rodinný holding

V prvním kroku dochází k samotnému založení potřebné korporátní struktury, která může mít podobu obchodní společnosti, různých typů fondů, nadace a podobně. Jak je uvedeno výše, forma struktury záleží na potřebách rodiny. Mějme však na paměti dlouhodobé hledisko, zřizujeme strukturu, která má existovat mnoho dalších let.

O konečné podobě by tedy neměl rozhodovat výlučně aktuální stav legislativního prostředí tak, jak dnes vidíme v některých případech rodinné konsolidace. Akcionáři či beneficienty rodinného holdingu se stanou členové rodiny v takovém poměru a rozložení, jaký bude v rodině dohodnutý.

Akcionářská dohoda následně přesně definuje práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny, kteří následně jmenují manažery jednotlivých společností, které rodinný holding ovládá. Mnohokráte je také nezbytným krokem k vytvoření dobře nastaveného rodinného holdingu restrukturalizace současných společností, jež vytváří hodnoty, zisk a jsou základem příjmu rodiny.

Je nutno se zamyslet nad dalším fungováním daných společností, nastavit nová pravidla pro interní komunikaci, stanovit nové postupy řízení a kontroly. Dále může také dojít k restrukturalizaci majetku společnosti. Například k oddělení hmotného majetku od výrobních procesů. Těmito kroky můžeme podstatně pomoci ochraně rodinného majetku a zachování prosperity i do budoucna.

Rodinná ústava

Jedná se o dokument, který definuje vize fungování rodiny v rámci podnikatelského prostředí, vymezí základní hodnoty rodiny, a to zejména ve vztahu k vlastnictví rodinné firmy. K rodinné ústavě přistupujte jako k něčemu, co má za cíl především prevenci konfliktů.

Sama o sobě samozřejmě konflikty nevyřeší. Měla by však být právně vymahatelná, abyste mohli vymoci pravidla, která si společně určíte pro klíčové oblasti. Těmi jsou například výplata a výpočet dividend nebo rozsah pravomocí a povinností ředitelů a vlastníků. K tomu vám pomůže uzavřít dohodu akcionářů.

Ideální je do rodinné ústavy i do zmíněné dohody zahrnout i sankce, aby byla rodina chráněná ve chvílích, kdy se jeden ze členů rodiny svévolně rozhodne pravidla nedodržovat.

Marek Švehlík

Specialista na mezigenerační obměnu ve firmách

+420 603 170 109
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sjednejte si s Markem nezávaznou schůzku. Představí Vám různé možnosti jak k mezigenerační obměně přistupovat

Nezávazná schůzka s Martinem

Nemáte vhodné zástupce v rodině? Existují i další možnosti mezigenerační obměny firmy

Předání společnosti do rukou managementu

  • Nemáme vhodné nástupce z řady rodiny, ale mám schopný management?
  • Můžeme a chceme pokračovat v provozování společnosti?
  • Předáme celou společnost, nebo jen provoz a nemovitosti budu spravovat nadále sám?

Nalezení pokračovatele mimo rodinu a společnost

  • Mám připravenou společnost na prodej?
  • Jak najít vhodné investory?
  • Jak správně ohodnotit společnost?

Nabízíme objektivní pohled v problematice mezigenerační obměny. Díky našim zkušenostem, širokému expertnímu týmu a spolehlivosti Vám budeme v celém procesu oporou a rádcem.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

k
ontakt pro média
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology