Nejsme jen poradci. Náš tým je komplexní mix právníků, ekonomů, obchodníků a projektových manažerů

Poradenská skupina SAMAK zahrnuje původně samostatnou advokátní kancelář Švehlík & Mikuláš, společnost SAMAK TAX, která zajišťuje komplexní daňové poradenství, a společnost SAMAK Business Advisory, která se zabývá podnikovým poradenstvím.

Za jejím vznikem stojí tři partneři - Marek Švehlík, Zdeněk Mikuláš a Ondřej Havle. 4 téma Skupina nyní nově otevírá svou další kancelář ve Zlíně, a to i z toho důvodu, že dva ze zakladatelů, Marek Švehlík a Zdeněk Mikuláš, jsou původem Zlíňáci. „Návrat do Zlína a regionu byl naším cílem již nějakou dobu. Tomuto regionu věříme a vidíme v něm velký potenciál. Chceme být našim klientům blíž, a ne je obsluhovat z anonymně vzdálené Prahy,“ vysvětluje Zdeněk Mikuláš, jeden ze zakladatelů společnosti.

Mluvíte o sobě jako o lokální poradenské skupině butikového charakteru. Co si pod tím představit?

Znamená to, že majitel dokáže dohlédnout na to, co dělají jeho kolegové, a má povědomí o tom, co se pro jednotlivé klienty dělá. Společně tak dokážeme maximálně využít veškeré synergie. V číslech to znamená 10 až 15 seniorních poradců, kteří řídí další dva až tři mladší kolegy. Celkový počet expertů je tedy někde kolem čísla 40. To je myslím ještě velikost, kdy je možné udržet reálnou kontrolu kvality odvedené práce. Počet expertů, stejně jako třeba výše obratu skupiny, jsou ale svým způsobem nepodstatné. To důležité je v něčem jiném.

Využíváte neformálních přístupů ke klientům, například snídaňová setkání. Jak na to reagují?

Máme na to velice kladnou odezvu. Díky tomu máme možnost se dozvědět o klientech i něco více. Považujeme je totiž za partnery. Tato neformální (a neúčtovaná) setkání vnímáme jako dobrou příležitost vyměnit si informace a zkušenosti. Snažíme se jim nabízet zajímavá témata, která lákají, jako například problematika mezigeneračních obměn, prodejů a nákupů firem, financování transakcí. Klienti se rádi vzdělávají, rádi se setkávají a a diskutují, takže dokonce sami nabízejí možnost spolupráce. Zapadá to do našeho konceptu – neustále se snažíme udržovat dlouhodobý vztah s našimi klienty a budovat si jejich důvěru. Dobře je známe, známe jejich minulost, firmu, rozumíme jejich reálným potřebám.

Kdo všechno tvoří ve vaší společnosti tým?

Celkově je náš tým nyní tvořen téměř dvaceti experty pokrývajícími široké spektrum odborností v oborech právo, daně, účetnictví a podnikové poradenství. U našich kolegů vyžadujeme v jejich práci silný podnikatelský prvek. Nechceme kancelář plnou úředníků. Advokát, daňový poradce, účetní či analytik musí být podle našeho názoru také obchodník a projektový manažer, určitě, pokud chce pracovat v SAMAKU.

Nabízíte právní a daňové služby, od účetního poradenství až třeba po rozhodčí řízení. O jaký typ služeb je největší zájem?

Vytvoření poradenské skupiny SAMAK znamená, že jsme se vyčlenili ze skupiny čistě advokátního poradenství směrem ke skupině s nabídkou širšího korporátního poradenství. V první fázi to byla samozřejmě oblast daní, protože s právem úzce souvisí. V současné době se specializujeme na právní poradenství, daňové poradenství a nově také na podnikové poradenství. Neustále se snažíme reagovat na požadavky našich klientů, kteří se ptají na řadu problémů, které potřebují řešit a které s právem či daněmi přímo nesouvisí. Logicky jim tedy chceme vyjít vstříc a nabídnout jim i další služby. Je to pro obě strany výhodné. Pod jednou střechou jsme schopni zajistit komplexní služby v několika oblastech, pod vedením jednoho projektového manažera, který klienta zná. Klient tak nemusí přebíhat od jednoho poradce k druhému a závěry jednotlivých poradců si sám skládat jako puzzle. My klienta tohoto běhání ušetříme a službu zahrnující více odborností mu dodáme jako jeden jediný produkt, jeden jediný výstup s jednotným závěrem. Klient tak ušetří čas, stres a nakonec i peníze.

Není příliš běžné, že by poradenské společnosti měly vlastní, zcela konkrétní produkty, jako je například my SAMAK či SAMAK Start. Je to reakce na potřeby klientů?

Stále se snažíme zlepšovat a zjednodušovat klientský komfort, a to implementací nových softwarových řešení. V době funkčních informačních a komunikačních technologií není problém poskytovat službu ať už na místě u klienta, či na dálku. Naši klienti proto mohou on-line nahlížet do spisů, vidí všechny dokumenty, jako jsou například výpisy z obchodního rejstříku, notářské zápisy nebo smlouvy. Dokumenty mohou také editovat a mohou s námi v tomto on-line prostředí komunikovat – snažíme se tím omezovat e-mailovou komunikaci.

Jak jste dospěli k dnešní nabídce?

Produkty jsou reakcí na poptávku našich klientů a na naši touhu hledat i ve službách, jako je právní či daňové poradenství, řád, systém a moci tak službu alespoň v určitých částech mechanizovat nebo ještě lépe automatizovat. Nechceme žádná krátkodobá rychlá řešení přinášející krátkodobé zisky a dlouhodobé ztráty.

Ve vaší nabídce je rovněž produkt Právní outsourcing. Jaké má z toho klient výhody?

Klient získá know-how a zkušenosti advokátní kanceláře s právní problematikou. Namísto jednoho podnikového právníka má klient tolik právníků s tolika specializacemi, kolika jich disponuje sama advokátní kancelář. To je nesporná výhoda. Navíc klient snižuje riziko škod spojených s nesprávnou nebo nekvalitní právní službou. Na rozdíl od zaměstnance totiž advokát odpovídá za způsobenou škodu v neomezeném rozsahu. A navíc je pojištěn.

Nebojíte se „odkrytí“, jak se buduje důvěra?

Jistě, každý si chce hlídat svou osobní zónu. To je přirozené. Na druhou stranu, má-li být potenciál poradenství využit na maximum, musí mít poradce důvěru klienta, musí jej znát, musí mu vidět do hlavy – jen pak je schopen poskytnout maximálně efektivní a přínosnou službu. Základem vztahu mezi klientem a poradcem je vždy důvěra. Ta se buduje dlouho, velmi trpělivě a těžce. Důvěra je přitom velice křehká věc. Nesmíte ji zklamat, nesmíte ji ztratit. Jsou oblasti, kde míra „odkrytí“ je maximální – tak například ve věcech vymýšlení a realizace nejvhodnějších struktur mezigeneračních obměn, formování rodinných holdingů, problematiky nástupnictví a dědění je nezbytné, aby se před vámi klient „vysvlékl do naha“. To samozřejmě nejde hned na první schůzce. Ale postupně, tak jak se buduje důvěra.

Pojďme na chvíli k poslední dobou tolik diskutovanému tématu, a to GDPR. Opatření platí již několik měsíců. Jaké jsou první zkušenosti?

Lze v obecné rovině říci, že se s příchodem tohoto obávaného předpisu náležitě vypořádala většina velkých obchodních společností (banky, mezinárodní společnosti). Nelze si ale nepovšimnout, že zřejmě kvůli složitosti právního předpisu došlo v praxi také poměrně často k nepochopení některých požadavků nebo jejich nesprávnému adaptování. Zjevná je také mnohdy až nadbytečná snaha být „GDPR ready“ a zavádění prvků, které pro tu kterou společnost či činnost nejsou žádoucí, což zřejmě vyvolalo mediálně šířený stres z mnohamilionových sankcí.

Jak se vám spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů?

Naše vlastní zkušenost s touto institucí je velice pozitivní. Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze upřít otevřenost vůči adresátům právní normy a je velmi dobře dostupný pro konzultaci souvisejících problémů. Krátce před účinností GDPR bylo avizováno, že Úřad pro ochranu osobních údajů bude zprvu usilovat zejména o zvýšení znalostí právní ochrany osobních údajů, než o dopadení společností, které se s požadavky GDPR nevypořádaly. Pokud je nám známo, Úřad pro ochranu osobních údajů toto své prohlášení doposud naplňuje.

V čem podnikatelé či jiné subjekty, v souvislosti s GDPR, nejvíce chybují?

Jednoznačně v nadužívání souhlasů. V praxi řada subjektů nadále velmi automatizovaně požaduje udělení souhlasu pro taková zpracování osobních údajů, pro která souhlasu dotčené fyzické osoby není potřeba. Tento postup byl velmi častou chybou i před účinností GDPR a je zřejmě tak hluboce zakořeněn, že se jej nepodařilo eliminovat ani s nástupem nové právní úpravy. Řada společností tento postup volí jako nejbezpečnější možný. Některé společnosti dokonce začaly požadovat ještě více souhlasů, než požadovaly dříve, což ale představuje stejné pochybení při práci s osobními údaji a porušení povinností ukládaných GDPR.

Jsou podle vás v našem státě špatné podmínky pro založení firmy?

Řekl bych, že ne. Za dvacet let praxe vidím významný posun. Jistě, firmu pořád ještě nezaložíte během jednoho dne, ale říkám si, jestli je to vůbec potřeba. Není snad třeba si některé věci promyslet? Spousta párů se spontánně vezme v Las Vegas a pak toho litují. Kdyby si museli svatbu zařídit, promyslet, třeba by si to rozmysleli. Podobně to má být i v byznysu.

S čím se podle vašeho názoru začínající podnikatelé nejvíce trápí?

Myslím, že nejvíc musí podnikatele trápit to, že se nemohou plně věnovat své hlavní aktivitě. Tomu, kvůli čemu se do podnikání vrhli. Místo toho, aby pekli a prodávali rohlíky, tak řeší papíry, účetnictví, úřady, daně, lidi, právo. Každý má dělat to, v čem je nejlepší, co ho baví. Ostatní nutné části byznysu má podnikatel outsourcovat. Jistě, je to o nákladech, ale v honbě za úsporou 10 tisíc korun měsíčně za daňaře často podnikatel neudělá byznys za 100 tisíc (protože místo byznysu vyplňuje daňové přiznání) nebo udělá daňovou „botu“, která ho o dalších 100 tisíc připraví. Věřte, že vím, o čem mluvím.

Vy osobně jste specialista na fúze a akvizice firem. Jaká jsou hlavní úskalí na straně kupujícího a prodávajícího?

Především je to přecenění zkušeností ve stylu „dvacet let přece prodávám rohlíky, umím prodat i svou firmu“. Dále jsou to rozdíly v sofistikovanosti/zkušenostech smluvních stran, podcenění subjektivních elementů transakce (na straně smluvních stran, ale významně též na straně poradců) a vyjednávací styly stran (od strukturovaných až po chaotické). A nelze ani opomenout podceněné předprodejní prověrky, ale i přípravné fáze a post- -transakční fáze.

Čemu je tedy potřeba věnovat největší pozornost?

Přípravě, přípravě a zase přípravě. Protože většinou jde o největší a jedinou transakci v životě podnikatele, je třeba se na ni připravit. Současně ale podnikatel musí dál svou firmu řídit – dokud ji neprodá. To je časté dilema majitelů, kteří se rozhodnou svou firmu prodat. My jim říkáme – jen dál řiďte firmu a proces prodeje nechte na nás. Protože pokud budete řídit prodej, nejspíš nebudete mít čas na řízení firmy. A to se kupujícímu líbit nebude a vrátí vám to v kupní ceně.

Slovníček pojmů

Rodinný holding

Rodinná ústava

Mezigenerační obměna

Restrukturalizace společnosti


Nabízíme objektivní pohled v problematice mezigenerační obměny. Díky našim zkušenostem, širokému expertnímu týmu a spolehlivosti Vám budeme v celém procesu oporou a rádcem.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

k
ontakt pro média
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology